Ce este și de ce este importantă educația timpurie?

Updated: Oct 9, 2021

“Ce este educația?” este una dintre întrebările puse des.


Deseori este creată o accepțiune greșită a educaței, motiv pentru care revine în responsabilitatea școlii. Educația însă nu înseamna cunoașterea istoriei, geografiei sau ale altor discipline școlare. Platon spunea ca educația este ’’ arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”.

Astfel, educatia este un proces de formare și dezvoltare a deprinderilor și aptitudinilor utile unei persoane pentru integrarea în societate și deținerea unei vieți normale. Responsabil de acest proces atat familia cât și societatea.



Fiind un proces, urmează câteva etape.

Etapa care se desfășoară în prima perioadă a vieții, de la naștere până la vârsta de 6 ani, este perioada EDUCAȚIEI TIMPURII. Aceasta este practic etapa de început și una dintre cele mai importante perioade ale educației. Educația timpurie formează baza, structura educației ulterioare (comportamentală și cognitivă). În această perioadă atenția acordată dezvoltării copilului este primordial proceselor ulterioare. Etapa educației timpurii este în mare parte responsabilitatea părinților (fie prin implicarea personală, fie prin apelarea la sprijinul unei persoane specializate). Există centre de zi specializate pe acest proces.




În prima perioadă a vieții (copilăria mică) până la vârsta intrării în colectivitate (creșă, grădiniță) copilul își formează întreaga imagine a lumii în jurul persoanelor prezente mereu (mama, tata, bunici, frate, soră etc/) Astfel, comportamentul persoanelor din jur influențează comportamentul și dezvoltarea copilului.


Spre exemplu atunci când avem un climat favorabil dezvoltării sale comportamentale și cognitive (atașament părinte-copil, fără situații stresante, tensionate, fără persoane alcoolice, fără consum de substanțe și agresiune, alimentare corespunzătoare, igiena, satisfacerea necesităților primare), atunci copilul (în lipsa afecțiunilor) se poate dezvolta tipic, putând forma abilități de integrare socială, precum și cognitive tipice, capacități de asimilare, comprehensiune și ultilizare a informațiilor școlare.



Atunci însă când climatul este nefavorabil (alcool, droguri, situații tensionate, familii destrămate fără un management bun al situațiilor conflictuale, abuzuri psihice, emoționale și psihice, malnutriție, lipsa igienei și în general nesatisfacerea necesităților primare) favorizează dezvoltarea atipică a copilului în școlaritatea mică, precum și în celelalte etape ale școlii și dezvoltării.

Desigur că o importanța ridicată o are starea de sănătate a copilului și prezența sau absența unei afecțiuni.

Atunci când vorbim despre o afecțiune, cel mai potrivit și valoros pentru copil ar fi apelarea la ajutorul unui specialist pentru formarea și stimularea potrivită fiecărui tip de afecțiune. În acest caz educația timpurie se împletește cu terapiile specific fiecărei afecțiuni.


Așa cum am specificat mai sus, educația este și responsabilitatea socială, prima persoană a societății care se implică fiind educatoarea, urmată de învățătoare și profesori. Chiar și în acest caz, legătura cu familia este veriga principală a procesului. În cazul prezenței unei afecțiuni se formează echipa multidisciplinară (cuprinzând specialiști din domeniile de interes pentru copil).

Ne imaginăm așadar ca educația este reprezentată de o casă, iar fundația acesteia este educația timpurie fiind formată din primele abilități si competențe necesare copilului (formarea și dezvoltarea abilităților psiho-motrice, urmărirea oculo-motorie, antrenarea atenției și memoriei de scurtă durată, atenționarea nevoii satisfacerii trebuințelor primare etc).


Fiecare dintre aceste abilități și competențe sunt formate și dezvoltate prin metode specifice, testate pe grupuri largi de participanți în termen lung.






Surse bibliografice

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-and-care-64_ro

https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-early-childhood-studies/resource/what-is-the-importance-of-early-childhood-education


Surse informaționale suplimentare

Site dedicat educației timpurii https://educatietimpurie.net/

Jocul folosit in educatia timpurie -https://journals.lww.com/iycjournal/fulltext/2011/07000/Overview_of_Play__Its_Uses_and_Importance_in_Early.2.aspx

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13502930685209841

229 views0 comments

Recent Posts

See All