• Maria

De ce educația în aer liber este importantă? Introducere în pedagogia alternativă Forest

Updated: Feb 23
Mădălina Moise este voluntar TeacherME, profesor pentru învățământul primar la The Forest School Romania și una dintre persoanele pasionate de educația de calitate.


A absolvit Facultatea de psihologie si științele educației, specializarea pedagogia învățământului primar si preșcolar și masterul ”psihopedagogia educației timpurii si a școlarității mici”, are foarte multă energie și dorință de a pune lucrurile în mișcare și este cea care ne va învăța astăzi despre alternativa Forest. O puteți urmări aici. Poți vedea înregistrarea atelierului aici.Alternativa Forest. Ce este?


Multiplele definiții pe care cercetătorii științifici le folosesc pentru a conceptualiza termenul de „educație în aer liber” au nucleu ideii de învățare în afara clasei și în medii care pot ghida și îmbogăți procesul de învățare.

Bucuria de a sta desculț printre firele de iarbă, dorința de a veni cu entuziasm la grădiniță, starea de bine pe care ți-o oferă natura, vastele mistere despre animalele care stau chiar lângă tine și de a învăța printre pietre, bețe, gâze, păsări și copaci, nu poate duce decât la o învățare și dezvoltare holistă a copilului, și totodată la o altfel de educație.

În detrimetrul unei săli de clasă, în natură/ în spațiu exterior este un mediu foarte stimulativ, în care preșcolarii își pot dezvolta, exersa, îmbunătăți o gamă foarte variată de abilități. Preșcolarii au o nevoie instictivă de experimentare, iar dacă stimularea experimentării se face în vedere atingerii unor obiective ale învățării este extrem de benefic pentru copii. Plăcere și bucuria de învățare duce la îndeplinirea unei nevoi de bază, starea de bine. Cadrul didactic are rol de facilitator în cadrul activităților de experimentare sau/și învățare.Abordarea școlară a învățării în pădureForest Schools a dezvoltat de-a lungul anilor prin experiență și practică un mod unic de lucru în natură. Când cerem oamenilor să definească Școlile de pădure, acesta poate fi un concept evaziv, deoarece este o fuziune a atâtea concepte și teorii.


Ca o introducere se face o înțelegere mai profundă a unora dintre principiile cheie și fundamentele care permit să diferențiați și să definiți practica lor în domeniul educațional al învățării.

Forest School are principii bine stabilite, aprobate de comunitatea Forest School din Marea Britanie în 2011. Sarah Blackwell (2017) a evidențiat 6 principii cheie și fundamentale:


1. „Frecvența activităților în pădure sau în mediul natural”

Nu este de ajuns o singură vizită în natură, sunt necesare mai multe sesiuni regulate. Acest lucru duce la îndeplinirea procesului educațional forestier. Principalele elemente integrate școlii forestiere sunt: ​​planificarea, adaptarea, observațiile și revizuirea. Înțelegerea în profunzime a mediului natural se bazează pe observații și lucrări de colaborare cu membrii colectivului. Toate acestea fiind colectate între cursanți (preșcolari, elevi, studenți) și practicieni (cadre didactice). Înainte de a începe orice program de școală forestieră, sunt stabilite limitele fizice și comportamentale. De asemenea, sunt făcute anumite observații care vor fi luate în considerare la dezvoltarea programului.


2. „Toate activitățile forestiere se desfășoară într-un mediu împădurit sau natural”

Aceste medii conduc la dezvoltarea relației dintre cursant și mediu. Pădurea este locul ideal pentru desfășurarea acestor activități, dar există și locuri mari în care acest concept poate fi implementat, precum grădini cu copaci, livezi, parcuri etc. Pentru a dezvolta relația dintre cursant și lumea naturală, programul școlii de pădure oferă experiențe unice și personale bazate pe nevoile fiecărui cursant. Toate acestea pentru a dezvolta atitudini și practici în grup. „Numeroasele activități oferite le oferă copiilor bucuria de a învăța printre pietre, gâște, copaci, să învețe în natură. Jocul cu bețișoarele, frunzele, prin zăpadă face ca toate aceste materiale didactice. Ele sunt pârghiile de bază pentru jocurile educative.” (Moise, 2019, pag 4)
3. „Dezvoltarea holistică a tuturor persoanelor implicate în procesul de instruire-educație, stimulând cursanții să devină cursanți rezilienți, încrezători, independenți și creativi”


Programul Școala Pădurilor vizează dezvoltarea fizică, socială, cognitivă, lingvistică, emoțională și spirituală a participanților, vizând toate domeniile de dezvolatare a unui cursant, ținând cont de particularitățile de vărstă și de nevoile fiecărui cursant. Școala din Pădure pune accentul pe educația emoțională, având la bază teoria că: dacă un cursant este echilibrat emoțional poate să ajungă la dezvoltarea mult mai ușoară a celorlalte dimensiuni ale educației.


4. „Respectarea riscului se adaptează la mediu, dar se raportează și la sine”


Oportunitățile școlii de pădure sunt concepute pentru a se baza pe motivația înnăscută a unui individ, pe atitudinile și / sau interesele pozitive. Există multe instrumente de măsurare a riscurilor proiectate de programul Forest School. De exemplu: instrument pentru evaluarea riscului de incendiu, instrument pentru evaluarea riscurilor în mediul în care se desfășoară activitățile etc.
5. „În fiecare instituție care susține conceptul de școală forestieră, trebuie să existe profesori care să fie calificați să mențină și să dezvolte continuu acest concept”


Pentru a putea preda în cadrul programului școlar forestier, cadrul didactic, practicianul trebuie să dețină o calificare acreditată de nivelul 3 Forest School din Marea Britanie fondată de Sarah Blackwell. De asemenea, trebuie să dețină un certificat de prim ajutor acreditat. Forest School este susținută de documente de lucru relevante, care conțin toate politicile și procedurile necesare pentru conducerea Forest School și care stabilesc rolurile și responsabilitățile personalului și voluntarilor. Voluntarii trebuie să dețină nivelul 1 de pregătire Forest School. Ei devin asistenți în actul instructiv-educativ.6. „Acest program conține o multitudine de procese centrate pe cursant”


Profesorul trebuie să adapteze programa și pedagogia în funcție de concept. Necesită o planificare atentă și în concordanță cu noile abordări. Pornind de la faptul că jocul este principala modalitate de învățare a indivizilor, acest concept susține, de asemenea, că este vital în dezvoltarea și învățarea lor. Practica reflexivă este o caracteristică a fiecărei sesiuni pentru a se asigura că elevii și practicienii își pot înțelege realizările, își pot dezvolta inteligența emoțională și pot planifica viitorul. Observarea practicantului este un element important al pedagogiei Forest School. Observațiile se hrănesc cu „schele” și adaptează experiențele la învățare și dezvoltare la Forest School.Descoperiți materialele puse de Mădălina la dispoziție pentru voi, pentru a cunoaște mai bine Alternativa Forest și cum o puteți aplica la orice clasă, mai jos:Forest School
.pdf
Download PDF • 21.13MB

Povesti terapeutice
.pdf
Download PDF • 57.41MB

Listă cărți
.docx
Download DOCX • 17KB