Totul despre promovarea examenului de Definitivat în învățământul primar - Tips&Tricks

Updated: Oct 8, 2021

Ce urmează să afli din acest articol?

- Ce este definitivatul?

- Pregătirea dosarului de inscriere

- Pregătitrea inspectiilor la clasa

- Pregătirea dosarului pentru cea de-a doua inspectie la clasa – componența dosarului

- Materiale și sfaturi pentru proba scrisă a examenului de definitivare în învățământExamenul de definitivat este prima treaptă a învățământului primar, urmată de gradul II și de gradul I. Spre deosebire de ultimele două trepte ale învățământului, examenul de definitivat este singura obligatorie, un cadru didactic debutant având la dispoziție 3 sesiuni pentru promovarea acestuia în cel mult 5 ani de la finalizarea studiilor.

În cazul nepromovării în cele 3 sesiuni, prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unei taxe. Cadrele didactice care depășesc 7 ani de predare efectiva la catedra fără promovarea examenului de definitivat, pierd statutul de titular al învățământului primar.Nu te speria, cu puțin efort, atenție și pozitivitate vei promova cu siguranța!


Definitivarea în învățământul primar constă în susținerea a două inspecții speciale la clasă și un examen scris. Pentru promovarea acestui examen, cadrele didactice trebuie sa primească cel puțin media 8, medie formată din notele de la inspecții și nota examenului scris. Media notelor de la inspecții trebuie să fie și ea cel puțin 8. Pentru metodologia completă a examenului de definitivat, apasă aici.Formarea dosarului și înscrierea la examenul național de definitivare în învățământul primar


De obicei, în perioada din lunile septembrie și octombrie a fiecărui an se organizează sesiunea de înscriere a examenului de definitivat. Te poți înscrie la acest examen chiar din primul an de învățământ, chiar dacă în legislație este specificat faptul că trebuie să ai o vechime de un an de predare efectiva la catedră, până la data susținerii examenului scris, vei avea această vechime.

Primul pas este formarea dosarului de înscriere. Acest dosar este compus din mai multe documente, lista cu acestea se găsește în cererea de înscriere, iar ele trebuie atașate în ordine, într-un dosar cu șina. Documentele necesare și cererea de înscriere se găsesc pe site-ul inspectoratului județului de care corespunzi, dar pe site-ul Inspectoratului Școlar București. Aceste documente sunt:


1. fișa de înscriere la examenul național de definitivare in învățământ - prevăzută în anexa nr. 1, completată si confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de către candidat;


2. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de invatamant;


3. document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unității de invatamant, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogica si metodica în specialitatea pentru care se solicita înscrierea la examen;


4. copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de invatamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);


5. adeverința privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;


6. adeverința privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul;

7. adeverință din care sa rezulte vechimea de predare efectiva la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

8. dovada autorizarii/acreditarii unitatii de invatamant private, in baza LEN 1/2011, Cap. II, art. 22, alin. I

Inspectiile speciale la clasă


Examenul de definitivat presupune două inspecții speciale la clasa la care predai. Prima inspecție se susține în semestrul I și este probă eliminatorie. Un reprezentant al inspectoratului, alături de un profesor metodist și de directorul instituției în care se susține inspecția vor asista la toate orele din ziua planificată cu pricina.

Cum sa te pregătești pentru aceasta prima inspectie?

  1. Pregateste-ti încă de la începutul anului planificarea anuală si semestrială împreună cu proiectarea zilnică a activităților.

  2. Calculează din timp ce lecție urmează să sustii la prima inspecție specială.

  3. Nu este nicio problemă dacă planificarea inițială suferă modificări pe parcursul anului. Aceasta este orientativă și depinde de progresul sau regresul copiilor.

  4. Proiectează lecții simple, dar corecte, respectând momentele lecției. Nu exagera în proiectarea lecțiilor, inspectorii își doresc sa vadă realitatea.

  5. Pregătește-ți elevii pentru ziua de inspecție. Povește-le ce urmează să se întâmple și de ce.

  6. La prezentarea inspectorilor, aceștia trebuie să primească din partea ta câte un dosar ce cuprinde planificarea anuală și semestrială, proiectarea didactică realizată până la unitatea de învățare în curs și proiectele didactice ale orelor din ziua respectivă.

  7. Lasă emoțiile deoparte și fii tu!


Te poți uita aici peste grila de evaluare pe care o completează ce trei asistenți ai lecției pentru a vedea ce criterii sunt vizate.

Cum să te pregătești pentru a doua inspecție specială?

În cea de-a doua inspecție specială, accentul cade pe evaluarea portofoliului personal al cadrului didactic. Acesta trebuie să cuprindă numeroase documente, conform fișei de autoevaluare pe care trebuie să o completezi chiar tu. Similar cu prima inspecție specială, și la aceasta vor veni inspectorii ce vor asista la orele tale o zi intreagă, dar atenția lor pica pe corectitudinea dosarului personal. Uite o lista cu documentele vizate pentru cea de-a doua inspecție specială aici.


Etapa finală: Examenul scris


Înainte de a începe să îți faci griji pentru timpul alocat învățatului pentru examenul scris de definitivat, nu uita că fiecare persoană are propriul său stil și ritm de asimilare a informației. Cu toate astea, ia în serios examenul și:

Citește din timp programa examenului pentru definitivare în învățământul primar.


Programa este divizată în trei părți: Limba și literatura romana, Matematica, Metodica predarii disciplinelor Limba și literatura romana/Comunicare în limba romana și Metodica predării disciplinelor Matematica/ Matematica și Explorarea mediului. Pare mult, dar luate pe rând și învățate progresiv, se întrepătrund una pe cealaltă.Colectează din timp materialele necesare ce îndeplinesc toate cerințele programei.


Studiată programa, următoarea etapă este să colectezi cărți de metodică și specialitate care să cuprindă cerințele acesteia.

Pentru partea de Limba și literatura română sunt un mare ajutor subiectele de bacalaureat ale elevilor de filologie. Primul subiect al definitivatului este similar exercițiilor de bacalaureat. O carte foarte bună care oferă și subiecte rezolvate este „ESEUL - Pregătire individuală pentru proba scrisă” - L. Paicu, M. Lazăr, M. Lupu.

Partea de Matematică poate fi aprofundată prin teste deja rezolvate ale examenului de definitivat. Citirea testelor deja rezolvate reprezintă un real ajutor pentru intrarea în cursul învățării. Acestea oferă exemple pertinente ce ne demonstrează cum se punctează rezolvarile exercitilor și modalitatea de construcție a acestora. Un bun material găsiți aici.

Cele două părti de metodică, atat a Matematicii, cât și a Limbii române pot fi aprofundate din lucrările proaspăt publicate ale doctorilor în stiintele educației. Ion Albulescu și Horațiu Catalano au sintetizat programa într-un manual special creat pentru examenele cadrelor didactice - Sinteze de pedagogia invatamantului primar. De asemenea, Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin Manolescu au publicat lucrări asemenea pentru învățământul primar și preșcolar. Citirea testelor deja rezolvate contează foarte mult pentru formarea limbajului pe care trebuie să il folosești la examenul de definitivat.


Tips&Tricks pentru promovarea examenului de definitivat


● Intră în grupuri de Facebook/Whatsapp destinate definitivării în învățământ. De acolo poți afla și răspândi cu ușurință informații, materiale și încurajări.

● Studiază teste deja rezolvate ale examenului.

● Folosește cât mai mult limbajul de specialitate în rezolvarea subiectelor.

● Fii clar și explicit în formularea enunțurilor.

● Nu uita să dai exemple clare din activitatea ta didactică în rezolvarea subiectelor.

● Ai încredere în tine și în efortul pe care îl depui.


Continuă să fii cu ochii pe noi pentru mai multe articole utile! :)